เรื่องของยาง ค่า Treadwear Traction Temperature คืออะไร?

ค่า Treadwear Traction Temperature คือค่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบยางต่างยี่ห้อกัน

Treadwear เป็นค่าเปรียบเทียบการสึกหรอของยาง
ยิ่งค่า Treadwear ยิ่งมาก ยางยิ่งแข็ง เกาะถนนน้อยลง
ยิ่งน้อย ยิ่งเกาะถนน แต่ก็สึกหรอง่าย

เช่น Treadwear 300 จะใช้ได้นานกว่า 200

แต่ Treadwear 200 จะเกาะภนนมากกว่า

Traction เป็นค่าความสามารถในการหยุดถนนบนพื้นเปียก(ทางตรง)
มีค่าจากไล่จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด ดังนี้คือ AA, A , B และ C

โดยทั่วไปแล้วจะเลือกใช้ Traction AA กับ A

Temperature เป็น ค่าความต้านทานต่อความร้อน ไล่จากสูงสุดไปสูงต่ำสุด ดังนี้ A, B , และ C

เวลาเลือกยางจากหลายยี่ห้อ ก็จะใช้ค่ามาตรฐานเหล่านี้ในการพิจารณา โดยเปรียบเทียบกับราคาอีกที