ประกาศ> เปลี่ยนแปลง Domain Name

มีการเปลี่ยนแปลง Domain ไปเป็น www.civicegclub.com นะครับ

Domain เดิม เลิกใช้ถาวรครับ

website ใช้งานได้ปกติแล้วครับ

ขอบคุณครับ